Dan kunt u te maken krijgen met verschillende vergunningstrajecten, bestemmingsplanwijzigingen, ecologie en niet te vergeten, wat is er (ook qua ontwerp) mogelijk op deze locatie.

Nu komen wij in beeld en met bovenstaande vragen/antwoorden maken wij samen met u en de desbetreffende gemeente een plan.

Wat kunt u in deze fase van ons verwachten?

In negen stappen van interesse naar oplevering en nazorg.

Met een goed idee en een goede locatie bent u er nog niet. De weg naar een succesvolle projectontwikkeling kan erg lang en ingewikkeld zijn, er komt veel op u af. Goede voorbereiding is het halve werk.

1. Interesse
Een gesprek over leefruimte op uw locatie.

2. Inventarisatiegesprek
Samen zetten we de stap van inventarisatie naar intentie. Op basis van uw ideeën en wensen werken we een voorstel uit waarbij we op uw verzoek onderzoek doen naar de locatie, de doelgroep, de vergunning en/of financiering regelen, de verkoop/verhuur begeleiden en eventueel het beheer op ons nemen. Deze stap resulteert in een intentieovereenkomst. In deze stap willen we ook graag met u bekijken welke aannemer het gaat uitvoeren en welke makelaar erbij betrokken wordt, om zo een bouwteam te vormen.

3. Van voorstel naar opdracht
Het uitgebrachte voorstel wordt met elkaar besproken, aanpassingen en toevoegingen worden verwerkt. Het voorstel wordt na goedkeuring omgezet in een offerte en tot slot volgt de opdracht.

4. In gesprek met stakeholders
We bewandelen het liefst een rechte weg met elkaar. Daarom investeren we tijd en aandacht in de communicatie richting stakeholders en de omgeving.

5. Omgevingsvergunning
Samen met de partners binnen de SP Groep (o.a. architect, tekenaar, adviseurs, etc.) wordt van het voorlopig plan een definitief plan gemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd.

6. Verhuur of verkopen
Voor in het proces is er gekozen om (gedeeltelijk) te gaan verhuren en/of verkopen. De desbetreffende makelaar die in het bouwteam zit, is parallel bezig om het gekozen proces aan de man/vrouw te brengen.

7. Uitvoering
Nu gaat de aannemer/bouwbedrijf aan de gang en zorgt ervoor dat hetgeen op papier staat uitgevoerd wordt.

8. Oplevering
Het vastgoed staat en afhankelijk van de keuze tussen verhuren danwel verkopen worden de nieuwe bewoners na deze stap de sleutels overhandigt.

9. Nazorg
Als één keer het vastgoed staat komt het vastgoed beheer om de hoek kijken. Daarbij kunnen wij u ontzorgen door het (laten) uitvoeren van het technisch beheer, financieel beheer, administratief beheer en commercieel beheer.