Omdat wij vanuit de diensten welke wij binnen de SP Groep uitvoeren vaker de vraag kregen als wij ook de (verplichte) NEN 2580 meting uitvoeren, zij wij deze dienst vanuit VM investment gaan aanbieden. Daarbij voeren wij de NEN 2580 vastgoedmeting uit waarna u een meetcertificaat krijgt.

Vastgoedontwikkeling vraagstukken hebben wij de afgelopen jaren in kleinere vormen uitgevoerd binnen het zusterbedrijf Bouwadvies van Maaren. Aangezien kleinschalige vastgoedontwikkeling een aparte tak is waarbij onze deskundige, nuchter en betrouwbare medewerkers binnen de verschillende merken van de SP Groep nodig zijn, hebben wij hier een zelfstandig merk van gemaakt, genaamd VM Investment. Onze doelstelling hierin is wel dat u één contactpersoon heeft en houdt binnen de merken van de SP Groep om zo ontzorgt te worden voor het gehele ontwikkelingstraject.