NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte of van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. NEN 2580 is dus eigenlijk een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data.

Het uitvoeren van een NEN 2580 is wettelijk verplicht als gevolg van het Bouwbesluit. Artikel 1.1 van het Bouwbesluit, dat de begripsbepalingen bevat. Dit artikel verwijst op meerdere punten naar de NEN 2580.

Bij bestaande bouw is het uitvoeren van een NEN 2580 meting voor kantoorruimtes vooralsnog niet verplicht. De regelgeving voor kantoren wijkt af van de regels voor woningen. Voor woningen is het gebruik van de NEN 2580 “uiterlijk in 2021” wettelijk verplicht gesteld. In de praktijk betekent dit dat elke woning (welke eigendom is van woningcorporaties of gemeentes) uiterlijk 31 december 2021 geregistreerd moet zijn.

Hoewel deze eis voor kantoorruimtes nog niet geldt, heeft een aantal grote partijen het gebruik van de normen voor haar leden verplicht gesteld. Zo hanteren makelaarskantoren zoals NVM, LVM en VBO de meetnormen. Wettelijke verplichting of niet, als je veilig zaken wilt doen is een NEN 2580 meting voor kantoren absoluut onmisbaar. Vooral bij het sluiten van een nieuw huurcontract levert de NEN 2580 een stevig fundament voor de onderhandeling, maar ook bij huurherzieningen of verdelingskwesties kun je simpelweg niet zonder de objectieve feiten waarvoor NEN 2580 borg staat.